סדנאות הבריאות שלנו , נועדו להעלות את כל מי שהבריאות חשובה לו על גל הבריאות,

באמצעות לימוד ורכישת כלים מעשיים  לשיפור אורח החיים והבריאות