top of page

סדנאות הבריאות נועדו להעלות את כל מי שהבריאות
חשובה לו על גל הבריאות, באמצעות לימוד ורכישת כלים מעשיים
לשיפור אורח החיים והבריאות.
הסדנאות בנויות ממפגש אחד עד ארבעה (לפי דרישת קהל היעד) בני
שעה וחצי - שעתיים ומונגשות באמצעות מצגת בצורה פרונטלית או
מקוונת.

20190101_171134.jpg
IMG-20191217-WA0031.jpg
IMG-20200226-WA0074.jpg
IMG-20190514-WA0014.jpg
IMG-20191217-WA0032.jpg
bottom of page